Spirit Guide Therapy

Hvad er Spirit Guide Therapy?

Spirit Guide Therapy er en terapiform, hvor jeg kombinerer hypnose, nlp, healing og spiritualitet. Hovedelementet er, at jeg bringer mine klienter i en let trance, og hjælper dem med at møde deres åndelige vejledere. Alle mennesker har åndelige vejledere, som hjælper os med at indfri de mål vores sjæl har sat sig inden den inkarnerer på jorden, det er deres primære opgave. De agerer mere eller mindre som vores læremestre. Vi har typisk én vejleder, der er vores primære vejleder, som altid er sammen med os. Derudover har vi hjælpevejledere, der er hos os, hvis den del af livet, vi arbejder med nu, er inden for deres kompetenceområde. Vejlederne har forskellige specialer, ligesom vi specialiserer os på forskellige områder, og ligesom vi er forskellige i forhold til humor og temperament, er de det også. For nogle mennesker kan det være en stor oplevelse at møde vejledere, da der nogle gange sker en genkendelse fra sjælen, hvilket kan udløse en meget dyb følelse af ubetinget kærlighed.

En meget vigtig del af Spirit Guide Therapy er healing. Når vi arbejder sammen med vejlederne, kan de hjælpe os med ramme meget præcist lige der, hvor vi har brug for healing. Da vejlederen ikke oplever os som fysiske individer derfra hvor de er, men som energi eller et energisystem, kan de meget nemt se, hvor vores blokeringer sidder, og dermed hvad og hvor vi har brug for at få healet. Når jeg laver healing med Spirit Guide Therapy, benytter jeg ofte Trauma Healing og Soul Trauma Healing, som du kan læse mere om under behandlinger.

En anden del af Spirit Guide Therapy er råd og vejledning. Det er muligt for en klient at stille spørgsmål til sine vejledere. Nogle gange har vejlederen konkrete svar til klienten, og kan fortælle noget, de har brug for at høre, som kan styrke deres indsigt vedrørende deres vej her i livet. Det er min oplevelse, at det hovedsageligt er den primære vejleder, der giver vejledning og svar, hvorimod hjælpevejledere ikke arbejder så meget på denne måde. Jeg oplever ofte, at en hjælpevejleder er en sjæleven, der tidligere har optrådt i klientens liv.

Med Spirit Guide Therapy er det også muligt at lave Indre Barn terapi 0-7 år, hvor man får ryddet op i sin barndom og de elementer, som stadig er ubearbejdet fra den tid. Det kan gøres ved regression, hvor jeg får vejlederen til at vise de oplevelser, der har brug for healing, for derefter at heale på oplevelserne, så de blokeringer eller traumer, der er i klienten bliver opløst. Jeg kan også gøre det på en mere skånsom måde med Trauma Healing og Soul Trauma Healing, hvor klienten ikke skal til at gennemgå oplevelserne igen. Vejlederne foretrækker den sidstnævnte måde, da det er langt mere skånsomt, da barske oplevelser ikke skal frem i bevidstheden igen.

Med Spirit Guide Therapy er det derfor muligt at få bearbejdet alt det, som ligger i os, det kan være blokeringer, traumer, enkeltepisoder, som har været barske, uønskede adfærdsmønstre, negative mønstre i parforhold, vore relationer til andre, negative tanker, negative overbevisninger, angst, sorg, tristhed, vrede, skyld, skam, kontrol, perfektionisme m.m.

Nogle andre elementer i Spirit Guide Therapy er:

                             Velsignelser

                             Afdødekontakt

                             Rejse i dimensionerne

                             Kontakt til lysvæsner

                             Kontakt til ærkeengle og mestre

 

Hvem vil have godt af en behandling med Spirit Guide Therapy

Som udgangspunkt mener jeg selvfølgelig, at det vil gavne alle at få en behandling med Spirit Guide Therapy, da jeg som terapeut og healer mener, at det at arbejde med sig selv er særdeles vigtigt. For at opnå sand lykke er det en forudsætning at få healet blokeringer og negative overbevisninger – dem har alle nogle af selvom mange mennesker ikke er bevidste om det. Hvis vi har blokeringer i energisystemet, vil de forstyrre vores dagligdagsbevidsthed gennem underbevidstheden. Jeg mener ligeledes, at det vil være godt for de fleste at opleve livet fra en lidt anden vinkel. Selvfølgelig vil den primære målgruppe for Spirit Guide Theapy være mennesker, som ønsker forbedringer i deres liv, og som nu er klar til at gøre noget ved det. Når man læser om Spirit Guide Therapy kan man nok godt få den opfattelse, at det er en forudsætning at være spirituel for at det fungerer, men det er ikke tilfældet. Personer som ikke er spirituelle har også guider, og vil kunne få lige så meget ud af behandlingen som det også fremgår af flere af mine klientudtalelser. Spirit Guide Therapy handler om terapi, og hjælpe mennesker med at få en bedre tilværelse. Forudsætningen er blot et åbent sind.

 

Hvad kan jeg få ud af en behandling med Spirit Guide Therapy?

De tilbagemeldinger jeg har fået på behandlingen melder at mine klienter kan opnå:

                             Stærkere selvværd

                             Mere selvtillid

                             Mere selvkærlighed

                             Mere indre ro

                             Mere overskud

                             Mere livsglæde 

 

Klientudtalelser – Spirit Guide Therapy:

BEHANDLING AF SMERTER

“Den sidste session blev den gang, jeg blev allermest overbevist om hypnosens kraft og Kristians evner. Jeg sad med gåsehud og kunne i trance sige en masse ting til Kristian om metoder til hans videre færd, som jeg slet ikke vidste noget om. Det var en utrolig vild oplevelse.
Det gjorde større indtryk på mig end de foregående 5 gange, hvor jeg kom i kontakt med min egen guide og dermed fik råd om, hvordan jeg skulle få et smertefrit liv.
På de tre første gange var det mine smerter der var i centrum, hvor jeg blev mere og mere smertefri for hver gang der gik.
Derfor besluttede vi, at vi ville finde mere ind til kernen af, hvorfor jeg havde ondt. På den 4. og 5. gang kiggede vi derfor på mine tidligere oplvelser i dette og tidligere liv, fordi målet om at kunne træne smertefrit allerede var nået sammen med Kristian.
Vi blev derfor begge nysgerrige på, hvor langt vi sammen kunne nå. Så det blev helt naturligt, at vi udnyttede den sidste gang sammen til, at jeg kunne give Kristian noget tilbage for alt det, han har gjort for mig. At jeg så også selv ved den lejlighed, fik en kæmpe oplevelse gør jo ikke mine sessioner ved Kristian mindre betydningsfulde. Jeg tror virkelig på hypnosens kraft og Kristians evner til at guide os på selvhelbredelsens vej. Nu har jeg efter 39 års kroniske gigtsmerter fået tricks til, hvordan jeg går igennem dag efter dag smertefrit. For mig bliver det ikke meget større. Hold fast hvor er jeg glad for, at jeg havde den nødvendige åbenhed for det!”

 

SELVVÆRD OG SÆTTE GRÆNSER

”Jeg har i foråret og henover sommeren haft 3 besøg hos Kristian. Vi startede med drømmetydning, da jeg altid har drømt meget og ofte meget underlige ting. Efter første besøg var det tydeligt at jeg skulle arbejde med mit selvværd, da jeg havde meget store problemer med at sige fra især overfor min familie og venner tæt på. Igennem de næste to besøg hos Kristian mødte jeg min guide og så tilbage på tidligere liv. Det var to meget stærke oplevelser som viste mig at jeg er noget værd. Jeg har været helt inde og mærke mig selv og har efterfølgende fundet en helt ubeskrivelig ro. Jeg har fået højere tanker om mig selv og jeg har fået nemmere ved at sige fra. Det har dog haft den konsekvens at, der er personer i mit liv som ikke længere vil mig. Det har været hårdt at men jeg er alligevel glad for, at jeg har lært at sige fra. Jeg kan mærke en ro og en selvsikkerhed som jeg ikke har haft i flere år. Jeg ville ikke være mine besøg hos Kristian foruden og jeg bruger ofte det jeg har lært og har altid min guide med mig i det daglige.”

 

UDTRAPNING AF DEPRESSIV MEDICIN

”Jeg har været på en rejse til det ubevidste sammen med Kristian. Gennem denne rejse har jeg fået redskaber jeg kan bruge i svære perioder af mit liv. Rejsen har desuden lært mig hvordan jeg kan finde svar på spørgsmål, som jeg ikke anede jeg selv kunne finde svaret på.”

 

FORLØSNING AF FORTIDEN

”Tak for en utrolig dejlig oplevelse i det spirituelle univers..

Det var fantastisk at opleve den side af ens indre samt den forløsning som opstod i ens krop gennem både vrede, gråd og glæde plus den følelse og behagelighed der var ved at kroppen gav slip på “kontrollen.” Jeg gav slip og tog bare imod.

Jeg kunne så tydeligt se, mærke og sanse alle de indre ændringer der skete i mig ved seancen hos dig. Jeg mærkede og genfandt min indre styrke ved hjælp af min åndelig guide (min far). Jeg fik også sat ord på uforklarede hændelser i mit liv, der har påvirket mig uden at jeg vidste hvad meningen var med hændelserne.

Efter seancen hos dig forstår jeg igen meningen med mit liv og jeg lærte at lægge tingene bag mig og vide det var ok. Min åndelig guide var med hele tiden og gav mig støtte, varme, kærlighed, også når jeg blev ked af det. Jeg kunne tage imod glæden, den varme selvsikkerhed, styrke, troen på mig selv og kærligheden.

Efter seancen endte har jeg fundet en bobbel med alle de ting som jeg har brug for, så jeg kan finde mig selv igen..”

 

AFDØDEKONTAKT

”Jeg har haft en utrolig oplevelse hos Kristian. Jeg har mødt min guide og talt med min afdøde bedstefar. Det var så stor en oplevelse at den er svær at beskrive med ord, det er noget alle burde opleve. Midt i forløbet overvældes jeg af en kærlighedsfølelse så stor at jeg begynder at græde. Kristian er meget professionel og spøger ind til hvorfor jeg græder på en meget kompetent måde jeg føler mig helt tryg og tør koncentrere mig om mine følelser. Oplevelsen har givet mig en følelse af ro som jeg ikke har haft i flere år. Jeg troede ikke rigtig på det med guider og samtale med afdøde, så Kristian har bevist man ikke behøver tro før det virker.”

 

DRØMMETYDNING

”Takker for en helt speciel og meget betydningsfuld oplevelse…

 Jeg har prøvet hypnose ved Kristian før, og jeg så meget frem til at prøve det igen!!!!

Vi gennemgik sammen de drømme som jeg ofte har, og vi forsøgte at analysere dem inden jeg blev hypnotiseret. Kristian var super god til at støtte mig og give mig den tid jeg havde brug for, for at kunne give mig hen og slippe kontrollen. Under hypnosen fik jeg kontakt til min åndelige guide som hjalp mig med at finde svar på de her drømme som følger mig næsten hver nat. Kristian hjalp med at komme med konkrete og skarpe spørgsmål til min guide, så jeg aldrig følte mig ”alene” hypnosen og det gav en ro der gjorde at jeg kunne koncentrere mig fuldt ud om at få svar på de ting jeg havde brug for. Under hele seancen følte jeg mig fuldstændig tryg og afslappet.

Efterfølgende brugte vi tid på at tale om de ting jeg havde fundet ud af under hypnosen og hvordan det er muligt, for mig at efterleve de ting jeg blev anbefalet.

Oplevelsen sidder stadig kraftigt i mig flere dage efter og jeg har siden hypnosen følt mig utrolig lettet og hel – hvilket mine omgivelser også kan mærke! Jeg har kunne slutte fred med nogle ting/personer der har fyldt meget i mig og som har hæmmet mig i at leve mit liv optimalt. Samtidig er jeg blevet gjort klar over at der ligger en række udfordringer foran mig som jeg selv bliver nødt til at klare, men som jeg efter mødet med min guide har mod på og tiltro til at jeg kan klare!

Jeg kan kun anbefale alle at begive sig ud i denne spirituelle verden!!! For mig har det været altafgørende for den måde jeg ser fremtiden på….”

 

AT INDFRI SINE MÅL

”Jeg kom til Kristian med et ønske om at kunne målrette mit liv på en mere struktureret måde, og for at lære at indfri disse mål. Før jeg kom til Kristian havde jeg svært ved at holde fast i mine egne valg og mål. Et helt konkret mål på dette tidspunkt var et stort ønske om jobskifte. Jeg havde ikke et fast job, og var slet ikke tilfreds i det vikariat jeg var i.

I samvær med Kristian fandt jeg selv svar på hvordan jeg kunne strukturerer mig og blive bedre til at fastholde mine intensioner, drømme og mål! Jeg var meget tryg i hans utrolige nærvær, hvilket ikke kan sidestilles med noget andet nærvær. Han var desuden yderst rolig, lyttende og observerende og satte ord på nogle ting ved mig som jeg ikke selv havde tænkt på. Han tog sig tid til at jeg kunne reflektere og bare være mig!

Resultatet af min hypnose og Terapi var at jeg 1,5 mdr efter havde et fast job med næsten en dobbelt så stor løn som den jeg kom fra! Jeg kan ikke sætte ord på hvor meget han hjalp mig, uden direkte at sætte ord på hvordan han gjorde det, eller hvad i hypnosen der præcis gjorde det. Men noget satte sig med sikkerhed fast i mig, og udviklede mig!

Jeg giver de varmeste anbefalinger til NLP hos Kristian! Jeg vil selv benyttet det fremadrettet, i forhold til andre problematikker og situationer der opstår i mig. Der er kun en ting mere at sige: PRØV DET SELV!”

 

OVERSKUD I HVERDAGEN

”Jeg har været meget glad for vores forløb – og jeg synes, at jeg kan mærke en forskel. Det synes min kæreste, der har fulgt processen, også, og har flere kollegaer og venner, som har rost mig for mit overskud – uden at vide at det var en af mine målsætninger. Nogle gange har det været meget spacy, andre gange `no nonsense´ og det har været godt for mig. Jeg husker selv efter forløbets afslutning tit på NLP-forudsætningerne, som hører til den sidste kategori. Men der er helt sikkert noget af det mere syrede, der stadig kører i min underbevidsthed!”