Terapi og healing

Når jeg laver behandlinger, bruger jeg, blandt mange teknikker, en teknik, hvor jeg lader klienten komme i kontakt med sin indre visdom, som er del af personen, der ved alt om den pågældende. Den indre visdom kan fortælle mig helt præcist, hvor og hvordan det er nødvendigt for klienten at modtage healing.

Kombinationen af trance og healing er en meget stærk kombination, da healing generelt er mere virksomt, når personen er i kontakt med sin underbevidsthed.

Jeg kan udføre flere forskellige slags healinger. Den jeg bruger mest er kærlighedshealing, hvor jeg bruger mottoet: “Kærlighed healer alt.”

Jeg har specialiseret mig i at heale på 4 forskellige områder

1. Karma – karma er fortidens indvirkning på nuet. Årsagen til at vi føler os utilpas i nuet, skal ofte findes i fortiden og især barndommen. Det er muligt for mig nænsomt at heale årsagen til mistrivsel væk med kærlighedshealing, og derved vil der i nuet være en oplevelse af mere kærlighed, glæde og indre ro.

2. Sjælesorg – når jeg healer på sjælen er det ofte de temaer, kunden arbejder med i sit liv lige nu. Det kan være mange forskellige temaer fx tillid, mindreværd, selvværdsproblematikker, vold m.m. Det kan være meget forskelligt fra person til person. At få bearbejdet en sjælesorg kan være meget forløsende, og vil bringe mere kærlighed, glæde og indre ro ind i personens tilværelse.

3. Rensning og lukning af energisystemet – rigtig mange mennesker går rundt med et uhensigtsmæssigt lavt energiniveau på grund af negativ energi i systemet. Ved at få renset energisystemet vil den negative energi blive fjernet, og humøret vil blive bedre. Det er vigtigt, at energisystemet bliver lukket efter en rensning, så der ikke kan komme negativ energi ind igen

4. Fysisk healing – healing kan ofte føre til hel eller delvis helbredelse af sygdom og skavanker.